SIA “Ekotri” 2019. gadā lauku darbu rosība aizsākās marta mēnesī ar nopietniem pasākumiem, lai sakārtotu laukus un novērstu problēmas, kas rada daudz raižu lauku apsaimniekošanā aktīvajā periodā no agra pavasara līdz vēlam rudenim.

Kultūrtehnisko pasākumu palīgs ļauj risināt un atrisināt problēmas (foto: A. Pogulis, 2019).
Drenu aka pirms nomaiņas (foto: A. Pogulis, 2019).
Drenu aka pēc nomaiņas (foto: A. Pogulis, 2019).
Drenu aka pēc nomaiņas (foto: A. Pogulis, 2019).
Arī šāds akmeņu klājiens reizēm ir jānovāc (foto: A. Pogulis, 2019).
Kultūrtehnisko darbu aktivitātes 2019. gadā