Uzņēmuma misija – bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšana, veselīgu lauksaimniecības produktu ražošana un vides aizsardzības veicināšana.

Uzņēmuma mērķis – veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību bioloģiskajā lauksaimniecībā, pamatojoties uz zinātnes atziņām.

SIA „EKOTRI” darbību uzsāka 112 ha lielā platībā, bet 2019. gadā plānots izmantot 158 ha.

Saimniecības apsaimniekošanā esošas zemes platības atrodas Alojas novada Alojas pagastā un Braslavas pagastā, Limbažu novada Pāles pagastā un Krimuldas novada Lēdurgas pagastā.